O projektu


V zadnjih desetletjih po svetu narašča številčnosti različnih vrst vran, v Evropi zlasti sive vrane (Corvus cornix) in tudi črne vrane (Corvus corone), ki so v širjenju predvsem v (sub)urbanih območjih. Naraščanje številčnosti vran je v zadnjih desetletjih sprožilo več problemov oz. konfliktov z ljudmi, zaradi česar so (tudi v Sloveniji) vedno pogostejše zahteve po reševanju težav, vključno z bistvenim zmanjšanjem številčnosti vran (še zlasti v urbanem okolju).

Zaradi pomanjkanj
a celovitih informacij o sivih vranah v slovenskih mestih, premajhnega poznavanja biologije vrste in nepoznavanja možnih načinov za zmanjšanje konfliktov smo v letu 2014 začeli izvajati projekt:

 »Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju«

S projektom smo želeli doprinesti k boljšemu poznavanju vrste, konfliktnih dogodkov s prebivalci, a tudi ekosistemskih vlog in koristi vran ter tako prispevati k zmanjšanju stigmatizacije vrste v javnosti, predvsem pa k zmanjšanju konfliktov med vranami in prebivalci v mestih.


Projekt je potekal v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo si hrano za jutri", ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavost RS.
Nameščanje telemetrijskih oddajnikov na odlovljeno sivo vrano v Ljubljani,
 z namenom spremljanja prostorskega ved
enja te vrste.