Arhiv novic


Članek v reviji Anthrozoös

objavljeno: 22. nov. 2016, 06:34 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 22. nov. 2016, 06:34 ]

Z veseljem sporočamo, da je bil v reviji Anthrozoös objavljen članek: "Attitudes toward and Acceptability of Management Strategies for a Population of Hooded Crows (Corvus cornix) in Slovenia", ki je nastal v sklopu raziskav projekta.
Avtorji članka so:
Natailja Špur, Boštjan Pokorny in Andrej Šorgo.


Predstavitev projekta na 5. Mednarodnem simpoziju o lovstvu in upravljanju z divjadjo

objavljeno: 13. nov. 2016, 22:09 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 13. nov. 2016, 22:11 ]

Člani projektne skupine smo se udeležili 5. Mednarodnega simpozija o lovstvu in upravljanju z divjadjo (5th Hunting and Game Management Symposium), ki je med 10. in 12. novembrom 2016 potekal v Debrecenu (Madžarska). Med drugim smo predstavili del CRP projekta, v katerem smo ugotavljali vpliv sivih vran kot plenilcev ptičjih gnezd (Potočnik insod. 2016). Navezali smo tudi stik z enim vodilnih evropskih raziskovalcev vran, dr. Lászlóm Kövérjem (Univerza v Debrecenu), ki je predstavil problematiko, možnosti in učinkovitost uporabe različnih pasti za odlov vran v mestnih okoljih (Kövér in sod. 2016).

Zaključna predstavitev rezultatov projekta

objavljeno: 19. okt. 2016, 23:35 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 19. okt. 2016, 23:35 ]

19. 10. 2016 je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala zaključna predstavitev rezultatov projekta Značilnosti, problematika in upravljanje populacije (sive) vrane v urbanem okolju predstavnikom MKGP.
Nekaj predstavitev si lahko ogledate tukaj:

Znanstveni članek o odnosu ljudi do vran sprejet v objavo v ugledni znanstveni reviji Anthrozoos

objavljeno: 11. jul. 2016, 00:06 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 11. jul. 2016, 00:11 ]

V sklopu projekta je nastal znanstveni članek "Attitudes toward and acceptability of  management strategies for a  population of Hooded crows (Corvus cornix) in Slovenia" (avtorji: Natalija Špur, Boštjan Pokorny in Andrej Šorgo), ki bo predvidoma oktobra 2016 objavljen v mednarodni znanstveni reviji Anthrozoos. Članek predstavlja del vsebine magistrske naloge prve avtorice, ki je bila izdelana na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. V prispevku je predstavljen odnos prebivalcev Slovenije do sive vrane in družbena sprejemljivost različnih upravljavskih strategij. Več lahko preberete v magistrski nalogi, ki je objavljena v zavihku Projektne publikacije.


Odlov sivih vran v Podhomu

objavljeno: 6. jul. 2016, 03:41 avtor: Siva Vrana

Poskus odlova sivih vran smo razširili še na eno lokacijo, in sicer Podhomu pri Gornjem Gradu. Tu smo 14. 6. 2016 postavili še eno avstralsko kletko z namenom ugotavljanja njene učinkovitosti. Odlov se izvaja v okolici zbirnega centra odpadkov. Lokacija je izbrana zaradi večje problematike s sivo vrano na tem območju. Odlov, ki ga izvajamo na podlagi Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvajamo izključno v raziskovalne namene.  

Projekt in sive vrane gostovale na Radiu Slovenija Prvi (oddaja Intelekta)

objavljeno: 6. jul. 2016, 01:37 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 6. jul. 2016, 01:37 ]

Intelekta, ki velja za eno odmevnejših radijskih oddaj RTV Slovenija, je 5. 7. 2016 svojo pozornost namenila sivim vranam in predstavitvi CRP projekta. V oddaji sta gostovala tudi dva člana projektne skupine, prof. dr. Boštjan Pokorny in dr. Hubert Potočnik, ki sta v daljšem intervjuju predstavila najbolj zanimive rezultate projekta, biologijo sivih vran, vlogo in pomen vran v okolju. S prispevkom je bil storjen pomemben korak za informiranje in izobraževanje najširše javnosti o sivi vrani in o pomenu tovrstnih raziskav. Celotno radijsko oddajo lahko poslušate na http://radioprvi.rtvslo.si/2016/07/intelekta-38/

Odlov sivih vran v Velenju

objavljeno: 19. maj 2016, 02:25 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 19. maj 2016, 02:38 ]

19. 5. 2016 smo v Velenju pričeli z odlovom sivih vran z namenom ugotavljanja učinkovitosti avstralskih kletk. Odlov se izvaja v okolici zbirnega centra odpadkov Velenje in bo potekal cca. en mesec. Odlov, ki ga izvajamo na podlagi Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvajamo izključno v raziskovalne namene.  


Vzorčenje iztrebkov vran

objavljeno: 24. mar. 2016, 00:45 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 24. mar. 2016, 00:46 ]

V mesecu marcu 2016 smo na odlagališču odpadkov Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (Barje) vzorčili iztrebke vran za določitev vsebnosti dušika in fosforja. Eden od pomembnih problemov, ki ga povzročajo sive vrane v mestnem okolju, so namreč iztrebki, s katerimi vrane onesnažujejo sprehajalne poti, hiše, avtomobile, drevesa itn. Z laboratorijsko analizo iztrebkov bomo poskušali ugotoviti kolikšen je dejanski prispevek sivih vran k onesnaževanju mestnega okolja z omenjenima dvema elementoma.


Rezultati ankete o poznavanju vran in odnosu ljudi do vran

objavljeno: 24. sep. 2015, 00:42 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 24. sep. 2015, 00:46 ]

Z namenom identificiraja problemov, ki jih povzročajo siva vrana in ostale vrste vran v mestih, smo pripravili javnomnenjsko anketo o poznavanju vran in odnosu ljudi do vran.

Najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali in anketo tudi izpolnili.

Rezultate ankete je v svojem magistrskem delu z naslovom: "Stališča in sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane (Corvus cornix) v Sloveniji", pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Šorge, predstavila Natalija Špur.

Do magistrskega dela lahko dostopate na naši strani Projektne publikacije.

Gibanje vrane v Ljubljani

objavljeno: 16. sep. 2015, 02:09 avtor: Siva Vrana   [ posodobljeno 16. sep. 2015, 02:19 ]

V začetku Junija smo pričeli s telemetrijskim spremljanjem gibanja sivih vran v Ljubljani. Na spodnjem zemljevidu je prikazano gibanje ene izmed sivih vran v tem obdobju.

1-10 of 20