Projektna skupina


Sodelujoče institucije:
Kdo smo?

dr. Ida JELENKO TURINEK, univ. dipl. geog.

dr. Dejan FIRM, univ. dipl. inž. gozd.

asist. dr. Hubert POTOČNIK, univ. dipl. biol.

doc. dr. Samar Al SAYEGH PETKOVŠEK, univ. dipl. biol.

dr. Zdenka MAZEJ GRUDNIK, univ. dipl. biol.

dr. Maarten DE GROOT, univ. dipl. biol.

Katarina FLAJŠMAN, univ. dipl. inž. gozd.

Zoran PAVŠEK, prof. geog., soc.

Natalija ŠPUR, mag. prof. biol.

Petra SOVDAT, mag. ekol.

Manca KOLENC, mag. ekol.

Tina LOZAR

Katja POGAČNIK

Aleš TOMAŽIČ

Branko BAKAN

Blaž BUČAR

Lidija GRADIŠNIK

Barbara GREBENŠEK

Katja RUTNIK

Žan KURALT

dr. Peter SKOBERNE, univ. dipl. biol.

izr. prof. dr. Ivan KOS, univ. dipl. biol.

izr. prof. dr. Klemen JERINA, univ. dipl. inž. gozd.

izr. prof. dr. Boštjan POKORNY, univ. dipl. inž. gozd.