Projektne publikacije


Pokorny B., Flajšman K., Jelenko I. 2014. Pomen in vplivi vran, s poudarkom na sivi vrani (Corvus cornix), v (sub)urbanem okolju. Acta Silvae et Ligni (103). str. 47-60.

Pokorny B., Jelenko I., Al Sayegh Petkovšek S., Jerina K., Kos I., Potočnik H., Sovinc A., Janžekovič F., Šorgo F., Flajšman K. 2015. (Sive) vrane v urbanem okolju. Lovec. XCVII/2. str.73-77.

Flajšman K., Pokorny B., Jelenko I., Al Sayegh Petkovšek S., Jerina K., Kos I., Potočnik H., Sovinc A., Janžekovič F., Šorgo F. 2015. Sive vrane v urbanem okolju: Konflikti s prebivalci. 7. Slovenski lovski dan: »ŠKODA OD DIVJADI«

Špur N. 2015. Stališča in sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane (Corvus cornix) v Sloveniji: diplomsko delo. (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo ). Maribor, samozal.: 56 str.

Soudat P. 2016. Sive vrane v Novi Gorici: številčnost, gnezditvene preference in odnos ljudi do vrste: diplomsko delo. (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije). Koper, samozal.: 98 str.

Senič M. 2015. Vpliv plenilcev na gnezdeče populacije male (Sternula albifrons) in navadne (Sterna hirundo) čigre v Krajinskem parku Sečoveljske soline: diplomsko delo. (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije). Koper, samozal.: 58 str. http://www.famnit.upr.si/sl//izobrazevanje/zakljucna_dela/download/344

Bučar B. 2016. Gnezditvene preference sivih vran v Novem mestu v primerjavi z Novo Gorico: diplomsko delo. (Visoka šola za varstvo okolja). Velenje, samozal.: 36 str.

Herček B. 2016. Plenjenje (umetnih) ptičjih gnezd na gozdnem robu in v urbanem okolju: diplomsko delo. (Visoka šola za varstvo okolja). Velenje, samozal.: 33 str.

Potočnik H., Rutnik K., Kuralt Ž., Kos I., Flajšman K., Pokorny B. 2016. Hooded crow (Corvus cornix) artificial nest predation patterns in (sub)urban landscapes. 5th International Hunting and Game Management Symposium, 10-12. 11. 2016, Debrecen, Hungary

Špur N., Pokorny B., Šorgo A. Attitudes toward and acceptability of management strategies for a population of hooded crows (corvus cornix) in Slovenia. Anthrozoös. (29). str. 669-682. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927936.2016.1228766

Špur N., Pokorny B., Šorgo A. 2017. Public willingness to participate in actions for crow management. Wildlife research. http://www.publish.csiro.au/WR/WR17004

Gradišnik L. 2017. Preizkus učinkovitosti enostavnih odvračalnih ukrepov za odvračanje sivih vran (Corvus cornix) s kmetijskih in urbanih površin: diplomsko delo. (Visoka šola za varstvo okolja). Velenje, samozal.: 30 str.

Rutnik K. 2017. Vpliv plenilcev na talna in grmovna ptičja gnezda v antropogeno spremenjenih sonaravnih in urbanih okoljih: magistrsko delo. (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta). Ljubljana, samozal.: 63 str.