Aktivnosti‎ > ‎

Spremljanje plenjenja gnezd

Relativni pomen sivih vran kot plenilcev ptičjih gnezd smo ugotavljali s postavitvijo in spremljanjem plenjenja simuliranih gnezd. S poskusom z umetnimi gnezdi smo želeli preveriti, kakšen je vpliv (obseg in delež plenjenja) vran na plenjenje gnezd gnezdilk drevesnega/grmovnega in talnega sloja v suburbanih in urbanih območjih.