Aktivnosti‎ > ‎

Ugotavljanje številčnosti (sive) vrane

V zadnjih desetletjih po svetu narašča številčnosti različnih vrst vran, v Evropi zlasti sive vrane in tudi črne vrane, ki so v ekspanziji predvsem v (sub)urbanih območjih (npr. Hagemeijer in Blair, 1997; Vuorisalo in sod., 2003; Vrezec, 2010).
Ocenjena številčnost sivih vran v Sloveniji se je z 8.000–12.000 gnezdečih parov v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja (Geister, 1995) po podatkih, pridobljenih v sklopu Popisa ptic kmetijske krajine, v obdobju 2007–2010 povečala na 38.000 ± 16.200 gnezdečih parov (Akcijski načrt, 2011). Po podatkih iz prejšnjega desetletja (Vrezec, 2010) so se sive vrane takrat pojavljale v večini slovenskih mest (Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Domžale, Kočevje, Novo mesto, Celje, Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor, Murska Sobota), niso pa jih popisali na območju Žalca, Slovenj Gradca, Velenja in Slovenskih Konjic (Vogrin, 2003; Mihelič, 2005; Vrezec 2010). Gnezditvena gostota se je nahajala med 3,4 parov/km2 (Ljubljana, park Tivoli) in 1,3 parov/km2 (Slovenska Bistrica) (ibid.).

V sklopu projekta smo ugotavljali prisotnost, številčnost (število parov) in gnezditvene gostote sivih vran v nekaterih večjih slovenskih mestih, in sicer v Mariboru, Kranju, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici in Ajdovščini.

Gnezditvene gostote vran po posameznih slovenskih mestih:Maribor
Pri izvedbi popisa na območju ožjega dela mesta Maribor (6,48 km2) v spomladanskem in poletnem obdobju 2015 je bilo opaženih 51 gnezd, od katerih jih je bilo aktivnih oziroma zasedenih 36 (68 %), ostalih 15 pa je bilo praznih ali pa so v njih gnezdile druge vrste ptic. Gnezditvena gostota je bila na opazovanem območju 5,5 parov/km2.

Kranj
Na območju mesta Kranja je bilo opaženo manjše število gnezd sivih vran. V samem centru Kranja smo na območju starega mestnega jedra popisali v obdobju od aprila do konca junija 2015 le 2 gnezdi s 5 osebki sivih vran. Na obrobju centra Kranja smo v istem obdobju opazili še 5 gnezd z 8 sivimi vranami. Skupaj je bilo na območju mesta Kranj evidentirano 7 gnezd. Če bi podatek o število gnezd aplicirali na celotno površino mesta Kranj, bi gnezditvena gostota znašala 0,27 para na km2.


Novo mesto
Na območju Novega mesta je bilo v spomladanskem obdobju 2016 popisanih 61 gnezd, od tega je bilo aktivnih le 11. Gnezditvena gostota v proučevanem območju (6,3 km2) je znašala 1,75 parov/km2. Po ocenah na območju celotnega Novega mesta gnezdi med 100 in 120 osebkov sivih vran.

Nova Gorica
V spomladanskem obdobju 2015 smo v Novi Gorici skupaj popisali 38 gnezd sivih vran na preučevanem območju (3,54 km2), kar znaša 10,7 parov na km2.

Prikaz lokacij gnezd vran, popisa gnezdilcev in prenočišča vran v Mariboru (vir: Tomažič, 2015).