Aktivnosti‎ > ‎

Vzorčenje iztrebkov


Vzorčenje iztrebkov vran

V mesecu marcu 2016 smo na odlagališču odpadkov Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (Barje) vzorčili iztrebke vran za določitev vsebnosti dušika in fosforja. Eden od pomembnih problemov, ki ga povzročajo sive vrane v mestnem okolju, so namreč iztrebki, s katerimi vrane onesnažujejo sprehajalne poti, hiše, avtomobile, drevesa itn. Z laboratorijsko analizo iztrebkov bomo poskušali ugotoviti kolikšen je dejanski prispevek sivih vran k onesnaževanju mestnega okolja z omenjenima dvema elementoma.

Mesto vzorčenja iztrebkov - Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (Barje)