Vrane‎ > ‎

Vloga vran v ekosistemu


Vrane so tako kot vsaka vrsta pomemben del ekosistema. Klub temu, da nemalokrat povzročajo konflikte in posledično slabo voljo med ljudmi, se moramo vendarle zavedati tudi tega, da imajo poleg tega še veliko pozitivnih vlog!

V urbanem okolju je tako izredno pozitivna lastnost vran mrhovinarstvo. Vse vrste iz družine vranov imajo namreč vlogo »sanitarnega delavca« saj odnašajo oz. se prehranjujejo z organskimi odpadki in poginulimi manjšimi živalmi, s cest pa odstranjujejo kadavre povoženih živali.

Podobno tudi na travnikih odstranjujejo kadavre pokošenih živali (npr. malih sesalcev in mladičev srnjadi) ter posteljice poleženih živali, s čimer zmanjšujejo možnost prenosa bolezni na živino in prostoživeče živali, istočasno pa pomembno prispevajo h kakovosti krme, kar je še posebej pomembno pri pripravi silažnih bal.

Ker se prehranjujejo z različnimi talnimi nevretenčarji in žuželkami, zmanjšujejo številčnost neželenih vrst na kmetijskih posevkih in pozitivno vplivajo na poljedelstvo.

Čeprav za sive vrane v literature ni mogoče najti zapisov o njihovem pomenu kot raznašalcev semen (t. i. zoohorija), pa vendarle velja omeniti, da so vrani (zlasti šoje) eni najpomembnejših vektorjev prenašanja rastlinskih semen; podobno je bilo dokazano tudi za poljske vrane, ki lahko pomembno vplivajo na biotsko pestrost rastlinstva v urbanih okoljih.


(Povzeto po: Pokorny et al. 2014)